Akcję poprowadzą
Tomasz Zimoch
Artur Piotrowski
Sponsorzy akcji
Patronaty